Политика за поверителност


Последна актуализация: 12 юни 2024 г.

Тази Политика за поверителност описва Нашите политики и процедури относно

събирането, използването и разкриването на Вашата информация, когато използвате

Услугата и Ви информира за Вашите права на поверителност и как законът Ви защитава.

Ние използваме Вашите лични данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата.

Използвайки Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация

в съответствие с тази Политика за поверителност.

Тълкуване и дефиниции

Тълкуване

Думите, чиято начална буква е главна, имат значения, определени при следните условия.

Следните дефиниции имат същото значение независимо дали се появяват в единствено или

множествено число.

Дефиниции

За целите на тази Политика за поверителност:

Акаунт означава уникален акаунт, създаден за Вас, за да получите достъп до нашата Услуга

или части от нашата Услуга.

Афилиейт означава субект, който контролира, е контролиран от или е под общ контрол с

дадена страна, където "контрол" означава притежание на 50% или повече от акциите,

дяловия интерес или други ценни книжа, които дават право на глас за избор на директори

или друга управляваща власт.

Компания (наричана както "Компанията", "Ние", "Нас" или "Наш" в това Споразумение) се

отнася до Vizzuell Ltd, България, София, 1618, ул. Майстор Алексий Рилец 8.

Бисквитки са малки файлове, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство

или друго устройство от уебсайт, съдържащи детайли за Вашата история на сърфиране на

този уебсайт сред множеството му приложения.

Държава се отнася до: България

Устройство означава всяко устройство, което може да получи достъп до Услугата, като

компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

Лични данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или

идентифицируемо физическо лице.

Услуга се отнася до Уебсайта.

Доставчик на услуги означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва

данните от името на Компанията.

Услуга на трета страна за социални медии се отнася до всеки уебсайт или социална мрежа,

чрез която потребител може да влезе или създаде акаунт за използване на Услугата.

Данни за използване се отнася до данни, събирани автоматично, генерирани от

използването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата (например,

продължителността на посещение на страница).

Уебсайт се отнася до izivizi.marketing, достъпен от https://www.izivizi.marketing/

Вие означава лицето, което достъпва или използва Услугата, или компанията или друго

юридическо лице от името на което това лице достъпва или използва Услугата, според

случая.

Събиране и използване на Вашите лични данни

Типове данни, които се събират

Лични данни

Докато използвате Нашата Услуга, може да Ви помолим да ни предоставите определена

информация за лична идентификация, която може да бъде използвана за контакт или

идентифициране. Лично идентифицируема информация може да включва, но не се

ограничава до:

Имейл адрес

Име и фамилия

Телефонен номер

Адрес, Държава, Област, Пощенски код, Град

Данни за използване

Данни за използване

Данни за използване се събират автоматично при използване на Услугата.

Данните за използване могат да включват информация като IP адрес на Вашето устройство

(напр. IP адрес), тип на браузъра, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които

посещавате, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници,

уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато достъпвате Услугата чрез мобилно устройство, може автоматично да събираме

определена информация, включително, но не само, типа на мобилното устройство, което

използвате, уникален ID на Вашето мобилно устройство, IP адреса на Вашето мобилно

устройство, операционната система на Вашето мобилно устройство, типа на мобилния

интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройства и други

диагностични данни.

Може също да събираме информация, която Вашият браузър изпраща всеки път, когато

посещавате нашата Услуга или когато достъпвате Услугата чрез мобилно устройство.

Информация от Услуги на трети страни за социални медии

Компанията Ви позволява да създавате акаунт и да влизате в използването на Услугата

чрез следните Услуги на трети страни за социални медии:

Google

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

Ако решите да се регистрирате чрез или по друг начин ни предоставите достъп до Услуга

на трета страна за социални медии, може да събираме лични данни, които вече са свързани

с акаунта Ви в Услугата на трета страна за социални медии, като Вашето име, Вашият

имейл адрес, Вашите активности или Вашия списък с контакти, свързан с този акаунт.

Може също да имате възможността да споделите допълнителна информация с Компанията

чрез Вашия акаунт в Услугата на трета страна за социални медии. Ако решите да

предоставите такава информация и лични данни, по време на регистрацията или по друг

начин, Вие давате на Компанията разрешение да използва, споделя и съхранява

информацията по начин, съответстващ на тази Политика за поверителност.

Технологии за проследяване и бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме

активността на нашата Услуга и съхраняваме определена информация. Технологиите за

проследяване, които използваме, включват маяци, тагове и скриптове за събиране и

проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга. Технологиите,

които използваме, могат да включват:

Бисквитки или бисквитки на браузъра. Бисквитката е малък файл, поставен на Вашето

устройство. Можете да инструктирате браузъра си да отказва всички бисквитки или да

указва кога се изпраща бисквитка. Въпреки това, ако не приемате бисквитки, може да не

можете да използвате някои части от нашата Услуга. Освен ако не сте настроили Вашия

браузър да отказва бисквитки, нашата Услуга може да използва бисквитки.

Уеб маяци. Някои раздели на нашата Услуга и нашите имейли могат да съдържат малки

електронни файлове, известни като уеб маяци (също наричани clear gifs, pixel tags и single-

pixel gifs), които позволяват на Компанията, например, да брои потребителите, които са

посетили тези страници или отворили имейл и за други свързани уеб статистики (например,

записване на популярността на определен раздел и проверка на системната и сървърната

цялост).

Бисквитките могат да бъдат "постоянни" или "сесийни" бисквитки. Постоянните бисквитки

остават на Вашия личен компютър или мобилно устройство, когато сте офлайн, докато

сесийните бисквитки се изтриват веднага след като затворите Вашия уеб браузър.

Ние използваме както сесийни, така и постоянни бисквитки за целите, посочени по-долу:

Необходими / съществени бисквитки

Тип: Сесийни бисквитки

Управлявани от: Нас

Цел: Тези бисквитки са съществени, за да Ви предоставят услуги, налични чрез Уебсайта и

да Ви позволят да използвате някои от неговите функции. Те помагат за удостоверяване на

потребителите и предотвратяване на измамно използване на потребителски акаунти. Без

тези бисквитки, услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени и ние

използваме тези бисквитки само за да Ви предоставим тези услуги.

Бисквитки за приемане на политика за бисквитки / известие за приемане на бисквитки

Тип: Постоянни бисквитки

Управлявани от: Нас

Цел: Тези бисквитки идентифицират дали потребителите са приели използването на

бисквитки на Уебсайта.

Функционални бисквитки

Тип: Постоянни бисквитки

Управлявани от: Нас

Цел: Тези бисквитки ни позволяват да запомним избора, който правите, когато използвате

Уебсайта, като например запомняне на Вашите данни за вход или предпочитания за език.

Целта на тези бисквитки е да Ви предоставят по-лично изживяване и да избегнете

повторното въвеждане на Вашите предпочитания всеки път, когато използвате Уебсайта.

За повече информация относно бисквитките, които използваме и Вашите избори относно

бисквитките, моля, посетете нашата Политика за бисквитки или раздела за бисквитки на

нашата Политика за поверителност.

Използване на Вашите лични данни

Компанията може да използва Личните данни за следните цели:

За предоставяне и поддържане на нашата Услуга, включително за мониторинг на

използването на нашата Услуга.

За управление на Вашия акаунт: за управление на Вашата регистрация като потребител на

Услугата. Личните данни, които предоставяте, могат да Ви осигурят достъп до различни

функционалности на Услугата, които са на разположение на Вас като регистриран

потребител.

За изпълнение на договор: разработване, спазване и изпълнение на договора за покупка на

продуктите, артикулите или услугите, които сте закупили или на всеки друг договор с Нас

чрез Услугата.

За контакт с Вас: За да се свържем с Вас чрез имейл, телефонни обаждания, SMS или

други еквивалентни форми на електронна комуникация, като например push известия на

мобилно приложение относно актуализации или информационни съобщения, свързани с

функционалностите, продуктите или сключените услуги, включително актуализации за

сигурността, когато е необходимо или разумно за тяхното изпълнение.

За предоставяне на новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и

събития, които предлагаме, подобни на тези, които вече сте закупили или запитали, освен

ако не сте избрали да не получавате такава информация.

За управление на Вашите заявки: За да отговаряме и управляваме Вашите заявки към Нас.

За бизнес трансфери: Можем да използваме Вашата информация за оценка или провеждане

на сливане, разделяне, преструктуриране, реорганизация, разпускане или друга продажба

или прехвърляне на някои или всички Наши активи, независимо дали като действащо

предприятие или като част от банкрут, ликвидация или подобно производство, при което

личните данни, които притежаваме за нашите потребители на Услугата, са сред

прехвърлените активи.

За други цели: Можем да използваме Вашата информация за други цели, като анализ на

данни, идентифициране на тенденции в използването, определяне на ефективността на

нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашата Услуга, продукти,

услуги, маркетинг и Вашето изживяване.

Може да споделяме Вашата лична информация в следните ситуации:

С доставчици на услуги: Може да споделяме Вашата лична информация с доставчици на

услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга, за да се свържем

с Вас.

За бизнес трансфери: Може да споделяме или прехвърляме Вашата лична информация във

връзка с или по време на преговорите за сливане, продажба на активи на Компанията,

финансиране или придобиване на всички или част от Нашия бизнес от друга компания.

С афилиейти: Може да споделяме Вашата информация с Нашите афилиейти, като в този

случай ще изискваме от тези афилиейти да уважават тази Политика за поверителност.

Афилиейтите включват Нашата родителска компания и всички други дъщерни компании,

партньори в съвместни предприятия или други компании, които контролираме или които са

под общ контрол с Нас.

С бизнес партньори: Може да споделяме Вашата информация с Нашите бизнес партньори,

за да Ви предложим определени продукти, услуги или промоции.

С други потребители: когато споделяте лична информация или по друг начин

взаимодействате в публичните зони с други потребители, такава информация може да бъде

видяна от всички потребители и може да бъде публично разпространявана извън. Ако

взаимодействате с други потребители или се регистрирате чрез Услуга на трета страна за

социални медии, Вашите контакти в Услугата на трета страна за социални медии може да

видят Вашето име, профил, снимки и описание на Вашата дейност. По същия начин, други

потребители ще могат да видят описания на Вашата дейност, да комуникират с Вас и да

видят Вашия профил.

С Вашето съгласие: Може да разкрием Вашата лична информация за всяка друга цел с

Вашето съгласие.

Съхранение на Вашите лични данни

Компанията ще съхранява Вашите лични данни само за толкова време, колкото е

необходимо за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Ние ще съхраняваме и

използваме Вашите лични данни в степента, необходима за спазване на нашите законови

задължения (например, ако сме длъжни да запазим Вашите данни, за да спазим

приложимите закони), разрешаваме спорове и прилагаме нашите правни споразумения и

политики.

Компанията също така ще съхранява данни за използване за вътрешни аналитични цели.

Данните за използване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен

когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на

функционалността на Нашата Услуга, или когато сме законово задължени да съхраняваме

тези данни за по-дълги периоди.

Прехвърляне на Вашите лични данни

Вашата информация, включително Лични данни, се обработва в оперативните офиси на

Компанията и на всякакви други места, където се намират страните, участващи в

обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена към — и

поддържана на — компютри, разположени извън Вашата държава, провинция, страна или

друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните може да се

различават от тези във Вашата юрисдикция.

Вашето съгласие с тази Политика за поверителност, последвано от Вашето предоставяне на

такава информация, представлява Вашето съгласие с това прехвърляне.

Компанията ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни

се третират сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност и че никакво

прехвърляне на Вашите Лични данни няма да се извърши към организация или държава,

освен ако не са налице адекватни контроли, включително сигурността на Вашите данни и

друга лична информация.

Вашите права за защита на данните съгласно GDPR

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени

права за защита на данните. Компанията се стреми да предприеме разумни стъпки, за да Ви

позволи да коригирате, измените, изтриете или ограничите използването на Вашите Лични

данни.

Ако искате да бъдете информирани какви Лични данни съхраняваме за Вас и ако искате те

да бъдат премахнати от нашите системи, моля свържете се с Нас.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

Право на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за Вас.

Винаги когато е възможно, можете да получите достъп, актуализирате или поискате

изтриването на Вашите Лични данни директно в секцията за настройки на акаунта си. Ако

не можете да извършите тези действия сами, моля, свържете се с Нас, за да Ви помогнем.

Право на корекция. Имате право да поискате корекция на Вашата информация, ако тази

информация е неточна или непълна.

Право на възражение. Имате право да възразите срещу обработката на Вашите Лични

данни от Нас.

Право на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите

лични данни.

Право на преносимост на данни. Имате право да получите копие на информацията, която

имаме за Вас в структуриран, машинно четим и често използван формат.

Право на оттегляне на съгласието. Имате също право да оттеглите съгласието си по всяко

време, когато Компанията се е осланяла на Вашето съгласие за обработка на Вашите лични

данни.

Моля, обърнете внимание, че може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да

отговорим на такива искания.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно Нашето събиране и

използване на Вашите Лични данни. За повече информация, моля, свържете се с Вашия

местен орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Вашите права за защита на данните съгласно CCPA

Ако сте жител на Калифорния, Вие имате специфични права за защита на данните,

включително правото да поискате разкриване на определена информация, да поискате

изтриване на личните Ви данни и да се откажете от продажбата на Вашите лични данни.

За да упражните тези права, моля свържете се с Нас на посочените в тази Политика за

поверителност данни за контакт.

Сигурност на Вашите лични данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за Нас, но помнете, че нито един метод за

предаване през Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки

че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични

данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Връзки към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от

Нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази

трета страна. Ние Ви съветваме силно да прегледате Политиката за поверителност на всеки

сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за

поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Може да актуализираме Нашата Политика за поверителност от време на време. Ще Ви

уведомим за всякакви промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на

тази страница.

Ще Ви уведомим чрез имейл и/или чрез видимо известие на Нашата Услуга, преди

промяната да влезе в сила и ще актуализираме датата "Последна актуализация" в горната

част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви

промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са

публикувани на тази страница.

Свържете се с Нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с Нас:

По имейл: buzz@izivizi.marketing

Посещавайки тази страница на нашия уебсайт: https://www.izivizi.marketing/privacy-policy

По телефонен номер: +359 886392453

По поща: България, София, 1618, ул. Майстор Алексий Рилец 8


Политика за поверителност


Последна актуализация: 12 юни 2024 г.

Тази Политика за поверителност описва Нашите политики и процедури относно

събирането, използването и разкриването на Вашата информация, когато използвате

Услугата и Ви информира за Вашите права на поверителност и как законът Ви защитава.

Ние използваме Вашите лични данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата.

Използвайки Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация

в съответствие с тази Политика за поверителност.

Тълкуване и дефиниции

Тълкуване

Думите, чиято начална буква е главна, имат значения, определени при следните условия.

Следните дефиниции имат същото значение независимо дали се появяват в единствено или

множествено число.

Дефиниции

За целите на тази Политика за поверителност:

Акаунт означава уникален акаунт, създаден за Вас, за да получите достъп до нашата Услуга

или части от нашата Услуга.

Афилиейт означава субект, който контролира, е контролиран от или е под общ контрол с

дадена страна, където "контрол" означава притежание на 50% или повече от акциите,

дяловия интерес или други ценни книжа, които дават право на глас за избор на директори

или друга управляваща власт.

Компания (наричана както "Компанията", "Ние", "Нас" или "Наш" в това Споразумение) се

отнася до Vizzuell Ltd, България, София, 1618, ул. Майстор Алексий Рилец 8.

Бисквитки са малки файлове, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство

или друго устройство от уебсайт, съдържащи детайли за Вашата история на сърфиране на

този уебсайт сред множеството му приложения.

Държава се отнася до: България

Устройство означава всяко устройство, което може да получи достъп до Услугата, като

компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

Лични данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или

идентифицируемо физическо лице.

Услуга се отнася до Уебсайта.

Доставчик на услуги означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва

данните от името на Компанията.

Услуга на трета страна за социални медии се отнася до всеки уебсайт или социална мрежа,

чрез която потребител може да влезе или създаде акаунт за използване на Услугата.

Данни за използване се отнася до данни, събирани автоматично, генерирани от

използването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата (например,

продължителността на посещение на страница).

Уебсайт се отнася до izivizi.marketing, достъпен от https://www.izivizi.marketing/

Вие означава лицето, което достъпва или използва Услугата, или компанията или друго

юридическо лице от името на което това лице достъпва или използва Услугата, според

случая.

Събиране и използване на Вашите лични данни

Типове данни, които се събират

Лични данни

Докато използвате Нашата Услуга, може да Ви помолим да ни предоставите определена

информация за лична идентификация, която може да бъде използвана за контакт или

идентифициране. Лично идентифицируема информация може да включва, но не се

ограничава до:

Имейл адрес

Име и фамилия

Телефонен номер

Адрес, Държава, Област, Пощенски код, Град

Данни за използване

Данни за използване

Данни за използване се събират автоматично при използване на Услугата.

Данните за използване могат да включват информация като IP адрес на Вашето устройство

(напр. IP адрес), тип на браузъра, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които

посещавате, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници,

уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато достъпвате Услугата чрез мобилно устройство, може автоматично да събираме

определена информация, включително, но не само, типа на мобилното устройство, което

използвате, уникален ID на Вашето мобилно устройство, IP адреса на Вашето мобилно

устройство, операционната система на Вашето мобилно устройство, типа на мобилния

интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройства и други

диагностични данни.

Може също да събираме информация, която Вашият браузър изпраща всеки път, когато

посещавате нашата Услуга или когато достъпвате Услугата чрез мобилно устройство.

Информация от Услуги на трети страни за социални медии

Компанията Ви позволява да създавате акаунт и да влизате в използването на Услугата

чрез следните Услуги на трети страни за социални медии:

Google

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

Ако решите да се регистрирате чрез или по друг начин ни предоставите достъп до Услуга

на трета страна за социални медии, може да събираме лични данни, които вече са свързани

с акаунта Ви в Услугата на трета страна за социални медии, като Вашето име, Вашият

имейл адрес, Вашите активности или Вашия списък с контакти, свързан с този акаунт.

Може също да имате възможността да споделите допълнителна информация с Компанията

чрез Вашия акаунт в Услугата на трета страна за социални медии. Ако решите да

предоставите такава информация и лични данни, по време на регистрацията или по друг

начин, Вие давате на Компанията разрешение да използва, споделя и съхранява

информацията по начин, съответстващ на тази Политика за поверителност.

Технологии за проследяване и бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме

активността на нашата Услуга и съхраняваме определена информация. Технологиите за

проследяване, които използваме, включват маяци, тагове и скриптове за събиране и

проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга. Технологиите,

които използваме, могат да включват:

Бисквитки или бисквитки на браузъра. Бисквитката е малък файл, поставен на Вашето

устройство. Можете да инструктирате браузъра си да отказва всички бисквитки или да

указва кога се изпраща бисквитка. Въпреки това, ако не приемате бисквитки, може да не

можете да използвате някои части от нашата Услуга. Освен ако не сте настроили Вашия

браузър да отказва бисквитки, нашата Услуга може да използва бисквитки.

Уеб маяци. Някои раздели на нашата Услуга и нашите имейли могат да съдържат малки

електронни файлове, известни като уеб маяци (също наричани clear gifs, pixel tags и single-

pixel gifs), които позволяват на Компанията, например, да брои потребителите, които са

посетили тези страници или отворили имейл и за други свързани уеб статистики (например,

записване на популярността на определен раздел и проверка на системната и сървърната

цялост).

Бисквитките могат да бъдат "постоянни" или "сесийни" бисквитки. Постоянните бисквитки

остават на Вашия личен компютър или мобилно устройство, когато сте офлайн, докато

сесийните бисквитки се изтриват веднага след като затворите Вашия уеб браузър.

Ние използваме както сесийни, така и постоянни бисквитки за целите, посочени по-долу:

Необходими / съществени бисквитки

Тип: Сесийни бисквитки

Управлявани от: Нас

Цел: Тези бисквитки са съществени, за да Ви предоставят услуги, налични чрез Уебсайта и

да Ви позволят да използвате някои от неговите функции. Те помагат за удостоверяване на

потребителите и предотвратяване на измамно използване на потребителски акаунти. Без

тези бисквитки, услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени и ние

използваме тези бисквитки само за да Ви предоставим тези услуги.

Бисквитки за приемане на политика за бисквитки / известие за приемане на бисквитки

Тип: Постоянни бисквитки

Управлявани от: Нас

Цел: Тези бисквитки идентифицират дали потребителите са приели използването на

бисквитки на Уебсайта.

Функционални бисквитки

Тип: Постоянни бисквитки

Управлявани от: Нас

Цел: Тези бисквитки ни позволяват да запомним избора, който правите, когато използвате

Уебсайта, като например запомняне на Вашите данни за вход или предпочитания за език.

Целта на тези бисквитки е да Ви предоставят по-лично изживяване и да избегнете

повторното въвеждане на Вашите предпочитания всеки път, когато използвате Уебсайта.

За повече информация относно бисквитките, които използваме и Вашите избори относно

бисквитките, моля, посетете нашата Политика за бисквитки или раздела за бисквитки на

нашата Политика за поверителност.

Използване на Вашите лични данни

Компанията може да използва Личните данни за следните цели:

За предоставяне и поддържане на нашата Услуга, включително за мониторинг на

използването на нашата Услуга.

За управление на Вашия акаунт: за управление на Вашата регистрация като потребител на

Услугата. Личните данни, които предоставяте, могат да Ви осигурят достъп до различни

функционалности на Услугата, които са на разположение на Вас като регистриран

потребител.

За изпълнение на договор: разработване, спазване и изпълнение на договора за покупка на

продуктите, артикулите или услугите, които сте закупили или на всеки друг договор с Нас

чрез Услугата.

За контакт с Вас: За да се свържем с Вас чрез имейл, телефонни обаждания, SMS или

други еквивалентни форми на електронна комуникация, като например push известия на

мобилно приложение относно актуализации или информационни съобщения, свързани с

функционалностите, продуктите или сключените услуги, включително актуализации за

сигурността, когато е необходимо или разумно за тяхното изпълнение.

За предоставяне на новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и

събития, които предлагаме, подобни на тези, които вече сте закупили или запитали, освен

ако не сте избрали да не получавате такава информация.

За управление на Вашите заявки: За да отговаряме и управляваме Вашите заявки към Нас.

За бизнес трансфери: Можем да използваме Вашата информация за оценка или провеждане

на сливане, разделяне, преструктуриране, реорганизация, разпускане или друга продажба

или прехвърляне на някои или всички Наши активи, независимо дали като действащо

предприятие или като част от банкрут, ликвидация или подобно производство, при което

личните данни, които притежаваме за нашите потребители на Услугата, са сред

прехвърлените активи.

За други цели: Можем да използваме Вашата информация за други цели, като анализ на

данни, идентифициране на тенденции в използването, определяне на ефективността на

нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашата Услуга, продукти,

услуги, маркетинг и Вашето изживяване.

Може да споделяме Вашата лична информация в следните ситуации:

С доставчици на услуги: Може да споделяме Вашата лична информация с доставчици на

услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга, за да се свържем

с Вас.

За бизнес трансфери: Може да споделяме или прехвърляме Вашата лична информация във

връзка с или по време на преговорите за сливане, продажба на активи на Компанията,

финансиране или придобиване на всички или част от Нашия бизнес от друга компания.

С афилиейти: Може да споделяме Вашата информация с Нашите афилиейти, като в този

случай ще изискваме от тези афилиейти да уважават тази Политика за поверителност.

Афилиейтите включват Нашата родителска компания и всички други дъщерни компании,

партньори в съвместни предприятия или други компании, които контролираме или които са

под общ контрол с Нас.

С бизнес партньори: Може да споделяме Вашата информация с Нашите бизнес партньори,

за да Ви предложим определени продукти, услуги или промоции.

С други потребители: когато споделяте лична информация или по друг начин

взаимодействате в публичните зони с други потребители, такава информация може да бъде

видяна от всички потребители и може да бъде публично разпространявана извън. Ако

взаимодействате с други потребители или се регистрирате чрез Услуга на трета страна за

социални медии, Вашите контакти в Услугата на трета страна за социални медии може да

видят Вашето име, профил, снимки и описание на Вашата дейност. По същия начин, други

потребители ще могат да видят описания на Вашата дейност, да комуникират с Вас и да

видят Вашия профил.

С Вашето съгласие: Може да разкрием Вашата лична информация за всяка друга цел с

Вашето съгласие.

Съхранение на Вашите лични данни

Компанията ще съхранява Вашите лични данни само за толкова време, колкото е

необходимо за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Ние ще съхраняваме и

използваме Вашите лични данни в степента, необходима за спазване на нашите законови

задължения (например, ако сме длъжни да запазим Вашите данни, за да спазим

приложимите закони), разрешаваме спорове и прилагаме нашите правни споразумения и

политики.

Компанията също така ще съхранява данни за използване за вътрешни аналитични цели.

Данните за използване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен

когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на

функционалността на Нашата Услуга, или когато сме законово задължени да съхраняваме

тези данни за по-дълги периоди.

Прехвърляне на Вашите лични данни

Вашата информация, включително Лични данни, се обработва в оперативните офиси на

Компанията и на всякакви други места, където се намират страните, участващи в

обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена към — и

поддържана на — компютри, разположени извън Вашата държава, провинция, страна или

друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните може да се

различават от тези във Вашата юрисдикция.

Вашето съгласие с тази Политика за поверителност, последвано от Вашето предоставяне на

такава информация, представлява Вашето съгласие с това прехвърляне.

Компанията ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни

се третират сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност и че никакво

прехвърляне на Вашите Лични данни няма да се извърши към организация или държава,

освен ако не са налице адекватни контроли, включително сигурността на Вашите данни и

друга лична информация.

Вашите права за защита на данните съгласно GDPR

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени

права за защита на данните. Компанията се стреми да предприеме разумни стъпки, за да Ви

позволи да коригирате, измените, изтриете или ограничите използването на Вашите Лични

данни.

Ако искате да бъдете информирани какви Лични данни съхраняваме за Вас и ако искате те

да бъдат премахнати от нашите системи, моля свържете се с Нас.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

Право на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за Вас.

Винаги когато е възможно, можете да получите достъп, актуализирате или поискате

изтриването на Вашите Лични данни директно в секцията за настройки на акаунта си. Ако

не можете да извършите тези действия сами, моля, свържете се с Нас, за да Ви помогнем.

Право на корекция. Имате право да поискате корекция на Вашата информация, ако тази

информация е неточна или непълна.

Право на възражение. Имате право да възразите срещу обработката на Вашите Лични

данни от Нас.

Право на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите

лични данни.

Право на преносимост на данни. Имате право да получите копие на информацията, която

имаме за Вас в структуриран, машинно четим и често използван формат.

Право на оттегляне на съгласието. Имате също право да оттеглите съгласието си по всяко

време, когато Компанията се е осланяла на Вашето съгласие за обработка на Вашите лични

данни.

Моля, обърнете внимание, че може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да

отговорим на такива искания.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно Нашето събиране и

използване на Вашите Лични данни. За повече информация, моля, свържете се с Вашия

местен орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Вашите права за защита на данните съгласно CCPA

Ако сте жител на Калифорния, Вие имате специфични права за защита на данните,

включително правото да поискате разкриване на определена информация, да поискате

изтриване на личните Ви данни и да се откажете от продажбата на Вашите лични данни.

За да упражните тези права, моля свържете се с Нас на посочените в тази Политика за

поверителност данни за контакт.

Сигурност на Вашите лични данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за Нас, но помнете, че нито един метод за

предаване през Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки

че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични

данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Връзки към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от

Нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази

трета страна. Ние Ви съветваме силно да прегледате Политиката за поверителност на всеки

сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за

поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Може да актуализираме Нашата Политика за поверителност от време на време. Ще Ви

уведомим за всякакви промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на

тази страница.

Ще Ви уведомим чрез имейл и/или чрез видимо известие на Нашата Услуга, преди

промяната да влезе в сила и ще актуализираме датата "Последна актуализация" в горната

част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви

промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са

публикувани на тази страница.

Свържете се с Нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с Нас:

По имейл: buzz@izivizi.marketing

Посещавайки тази страница на нашия уебсайт: https://www.izivizi.marketing/privacy-policy

По телефонен номер: +359 886392453

По поща: България, София, 1618, ул. Майстор Алексий Рилец 8


Политика за поверителност


Последна актуализация: 12 юни 2024 г.

Тази Политика за поверителност описва Нашите политики и процедури относно

събирането, използването и разкриването на Вашата информация, когато използвате

Услугата и Ви информира за Вашите права на поверителност и как законът Ви защитава.

Ние използваме Вашите лични данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата.

Използвайки Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация

в съответствие с тази Политика за поверителност.

Тълкуване и дефиниции

Тълкуване

Думите, чиято начална буква е главна, имат значения, определени при следните условия.

Следните дефиниции имат същото значение независимо дали се появяват в единствено или

множествено число.

Дефиниции

За целите на тази Политика за поверителност:

Акаунт означава уникален акаунт, създаден за Вас, за да получите достъп до нашата Услуга

или части от нашата Услуга.

Афилиейт означава субект, който контролира, е контролиран от или е под общ контрол с

дадена страна, където "контрол" означава притежание на 50% или повече от акциите,

дяловия интерес или други ценни книжа, които дават право на глас за избор на директори

или друга управляваща власт.

Компания (наричана както "Компанията", "Ние", "Нас" или "Наш" в това Споразумение) се

отнася до Vizzuell Ltd, България, София, 1618, ул. Майстор Алексий Рилец 8.

Бисквитки са малки файлове, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство

или друго устройство от уебсайт, съдържащи детайли за Вашата история на сърфиране на

този уебсайт сред множеството му приложения.

Държава се отнася до: България

Устройство означава всяко устройство, което може да получи достъп до Услугата, като

компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

Лични данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или

идентифицируемо физическо лице.

Услуга се отнася до Уебсайта.

Доставчик на услуги означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва

данните от името на Компанията.

Услуга на трета страна за социални медии се отнася до всеки уебсайт или социална мрежа,

чрез която потребител може да влезе или създаде акаунт за използване на Услугата.

Данни за използване се отнася до данни, събирани автоматично, генерирани от

използването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата (например,

продължителността на посещение на страница).

Уебсайт се отнася до izivizi.marketing, достъпен от https://www.izivizi.marketing/

Вие означава лицето, което достъпва или използва Услугата, или компанията или друго

юридическо лице от името на което това лице достъпва или използва Услугата, според

случая.

Събиране и използване на Вашите лични данни

Типове данни, които се събират

Лични данни

Докато използвате Нашата Услуга, може да Ви помолим да ни предоставите определена

информация за лична идентификация, която може да бъде използвана за контакт или

идентифициране. Лично идентифицируема информация може да включва, но не се

ограничава до:

Имейл адрес

Име и фамилия

Телефонен номер

Адрес, Държава, Област, Пощенски код, Град

Данни за използване

Данни за използване

Данни за използване се събират автоматично при използване на Услугата.

Данните за използване могат да включват информация като IP адрес на Вашето устройство

(напр. IP адрес), тип на браузъра, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които

посещавате, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници,

уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато достъпвате Услугата чрез мобилно устройство, може автоматично да събираме

определена информация, включително, но не само, типа на мобилното устройство, което

използвате, уникален ID на Вашето мобилно устройство, IP адреса на Вашето мобилно

устройство, операционната система на Вашето мобилно устройство, типа на мобилния

интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройства и други

диагностични данни.

Може също да събираме информация, която Вашият браузър изпраща всеки път, когато

посещавате нашата Услуга или когато достъпвате Услугата чрез мобилно устройство.

Информация от Услуги на трети страни за социални медии

Компанията Ви позволява да създавате акаунт и да влизате в използването на Услугата

чрез следните Услуги на трети страни за социални медии:

Google

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

Ако решите да се регистрирате чрез или по друг начин ни предоставите достъп до Услуга

на трета страна за социални медии, може да събираме лични данни, които вече са свързани

с акаунта Ви в Услугата на трета страна за социални медии, като Вашето име, Вашият

имейл адрес, Вашите активности или Вашия списък с контакти, свързан с този акаунт.

Може също да имате възможността да споделите допълнителна информация с Компанията

чрез Вашия акаунт в Услугата на трета страна за социални медии. Ако решите да

предоставите такава информация и лични данни, по време на регистрацията или по друг

начин, Вие давате на Компанията разрешение да използва, споделя и съхранява

информацията по начин, съответстващ на тази Политика за поверителност.

Технологии за проследяване и бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме

активността на нашата Услуга и съхраняваме определена информация. Технологиите за

проследяване, които използваме, включват маяци, тагове и скриптове за събиране и

проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга. Технологиите,

които използваме, могат да включват:

Бисквитки или бисквитки на браузъра. Бисквитката е малък файл, поставен на Вашето

устройство. Можете да инструктирате браузъра си да отказва всички бисквитки или да

указва кога се изпраща бисквитка. Въпреки това, ако не приемате бисквитки, може да не

можете да използвате някои части от нашата Услуга. Освен ако не сте настроили Вашия

браузър да отказва бисквитки, нашата Услуга може да използва бисквитки.

Уеб маяци. Някои раздели на нашата Услуга и нашите имейли могат да съдържат малки

електронни файлове, известни като уеб маяци (също наричани clear gifs, pixel tags и single-

pixel gifs), които позволяват на Компанията, например, да брои потребителите, които са

посетили тези страници или отворили имейл и за други свързани уеб статистики (например,

записване на популярността на определен раздел и проверка на системната и сървърната

цялост).

Бисквитките могат да бъдат "постоянни" или "сесийни" бисквитки. Постоянните бисквитки

остават на Вашия личен компютър или мобилно устройство, когато сте офлайн, докато

сесийните бисквитки се изтриват веднага след като затворите Вашия уеб браузър.

Ние използваме както сесийни, така и постоянни бисквитки за целите, посочени по-долу:

Необходими / съществени бисквитки

Тип: Сесийни бисквитки

Управлявани от: Нас

Цел: Тези бисквитки са съществени, за да Ви предоставят услуги, налични чрез Уебсайта и

да Ви позволят да използвате някои от неговите функции. Те помагат за удостоверяване на

потребителите и предотвратяване на измамно използване на потребителски акаунти. Без

тези бисквитки, услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени и ние

използваме тези бисквитки само за да Ви предоставим тези услуги.

Бисквитки за приемане на политика за бисквитки / известие за приемане на бисквитки

Тип: Постоянни бисквитки

Управлявани от: Нас

Цел: Тези бисквитки идентифицират дали потребителите са приели използването на

бисквитки на Уебсайта.

Функционални бисквитки

Тип: Постоянни бисквитки

Управлявани от: Нас

Цел: Тези бисквитки ни позволяват да запомним избора, който правите, когато използвате

Уебсайта, като например запомняне на Вашите данни за вход или предпочитания за език.

Целта на тези бисквитки е да Ви предоставят по-лично изживяване и да избегнете

повторното въвеждане на Вашите предпочитания всеки път, когато използвате Уебсайта.

За повече информация относно бисквитките, които използваме и Вашите избори относно

бисквитките, моля, посетете нашата Политика за бисквитки или раздела за бисквитки на

нашата Политика за поверителност.

Използване на Вашите лични данни

Компанията може да използва Личните данни за следните цели:

За предоставяне и поддържане на нашата Услуга, включително за мониторинг на

използването на нашата Услуга.

За управление на Вашия акаунт: за управление на Вашата регистрация като потребител на

Услугата. Личните данни, които предоставяте, могат да Ви осигурят достъп до различни

функционалности на Услугата, които са на разположение на Вас като регистриран

потребител.

За изпълнение на договор: разработване, спазване и изпълнение на договора за покупка на

продуктите, артикулите или услугите, които сте закупили или на всеки друг договор с Нас

чрез Услугата.

За контакт с Вас: За да се свържем с Вас чрез имейл, телефонни обаждания, SMS или

други еквивалентни форми на електронна комуникация, като например push известия на

мобилно приложение относно актуализации или информационни съобщения, свързани с

функционалностите, продуктите или сключените услуги, включително актуализации за

сигурността, когато е необходимо или разумно за тяхното изпълнение.

За предоставяне на новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и

събития, които предлагаме, подобни на тези, които вече сте закупили или запитали, освен

ако не сте избрали да не получавате такава информация.

За управление на Вашите заявки: За да отговаряме и управляваме Вашите заявки към Нас.

За бизнес трансфери: Можем да използваме Вашата информация за оценка или провеждане

на сливане, разделяне, преструктуриране, реорганизация, разпускане или друга продажба

или прехвърляне на някои или всички Наши активи, независимо дали като действащо

предприятие или като част от банкрут, ликвидация или подобно производство, при което

личните данни, които притежаваме за нашите потребители на Услугата, са сред

прехвърлените активи.

За други цели: Можем да използваме Вашата информация за други цели, като анализ на

данни, идентифициране на тенденции в използването, определяне на ефективността на

нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашата Услуга, продукти,

услуги, маркетинг и Вашето изживяване.

Може да споделяме Вашата лична информация в следните ситуации:

С доставчици на услуги: Може да споделяме Вашата лична информация с доставчици на

услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга, за да се свържем

с Вас.

За бизнес трансфери: Може да споделяме или прехвърляме Вашата лична информация във

връзка с или по време на преговорите за сливане, продажба на активи на Компанията,

финансиране или придобиване на всички или част от Нашия бизнес от друга компания.

С афилиейти: Може да споделяме Вашата информация с Нашите афилиейти, като в този

случай ще изискваме от тези афилиейти да уважават тази Политика за поверителност.

Афилиейтите включват Нашата родителска компания и всички други дъщерни компании,

партньори в съвместни предприятия или други компании, които контролираме или които са

под общ контрол с Нас.

С бизнес партньори: Може да споделяме Вашата информация с Нашите бизнес партньори,

за да Ви предложим определени продукти, услуги или промоции.

С други потребители: когато споделяте лична информация или по друг начин

взаимодействате в публичните зони с други потребители, такава информация може да бъде

видяна от всички потребители и може да бъде публично разпространявана извън. Ако

взаимодействате с други потребители или се регистрирате чрез Услуга на трета страна за

социални медии, Вашите контакти в Услугата на трета страна за социални медии може да

видят Вашето име, профил, снимки и описание на Вашата дейност. По същия начин, други

потребители ще могат да видят описания на Вашата дейност, да комуникират с Вас и да

видят Вашия профил.

С Вашето съгласие: Може да разкрием Вашата лична информация за всяка друга цел с

Вашето съгласие.

Съхранение на Вашите лични данни

Компанията ще съхранява Вашите лични данни само за толкова време, колкото е

необходимо за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Ние ще съхраняваме и

използваме Вашите лични данни в степента, необходима за спазване на нашите законови

задължения (например, ако сме длъжни да запазим Вашите данни, за да спазим

приложимите закони), разрешаваме спорове и прилагаме нашите правни споразумения и

политики.

Компанията също така ще съхранява данни за използване за вътрешни аналитични цели.

Данните за използване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен

когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на

функционалността на Нашата Услуга, или когато сме законово задължени да съхраняваме

тези данни за по-дълги периоди.

Прехвърляне на Вашите лични данни

Вашата информация, включително Лични данни, се обработва в оперативните офиси на

Компанията и на всякакви други места, където се намират страните, участващи в

обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена към — и

поддържана на — компютри, разположени извън Вашата държава, провинция, страна или

друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните може да се

различават от тези във Вашата юрисдикция.

Вашето съгласие с тази Политика за поверителност, последвано от Вашето предоставяне на

такава информация, представлява Вашето съгласие с това прехвърляне.

Компанията ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни

се третират сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност и че никакво

прехвърляне на Вашите Лични данни няма да се извърши към организация или държава,

освен ако не са налице адекватни контроли, включително сигурността на Вашите данни и

друга лична информация.

Вашите права за защита на данните съгласно GDPR

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени

права за защита на данните. Компанията се стреми да предприеме разумни стъпки, за да Ви

позволи да коригирате, измените, изтриете или ограничите използването на Вашите Лични

данни.

Ако искате да бъдете информирани какви Лични данни съхраняваме за Вас и ако искате те

да бъдат премахнати от нашите системи, моля свържете се с Нас.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

Право на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за Вас.

Винаги когато е възможно, можете да получите достъп, актуализирате или поискате

изтриването на Вашите Лични данни директно в секцията за настройки на акаунта си. Ако

не можете да извършите тези действия сами, моля, свържете се с Нас, за да Ви помогнем.

Право на корекция. Имате право да поискате корекция на Вашата информация, ако тази

информация е неточна или непълна.

Право на възражение. Имате право да възразите срещу обработката на Вашите Лични

данни от Нас.

Право на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите

лични данни.

Право на преносимост на данни. Имате право да получите копие на информацията, която

имаме за Вас в структуриран, машинно четим и често използван формат.

Право на оттегляне на съгласието. Имате също право да оттеглите съгласието си по всяко

време, когато Компанията се е осланяла на Вашето съгласие за обработка на Вашите лични

данни.

Моля, обърнете внимание, че може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да

отговорим на такива искания.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно Нашето събиране и

използване на Вашите Лични данни. За повече информация, моля, свържете се с Вашия

местен орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Вашите права за защита на данните съгласно CCPA

Ако сте жител на Калифорния, Вие имате специфични права за защита на данните,

включително правото да поискате разкриване на определена информация, да поискате

изтриване на личните Ви данни и да се откажете от продажбата на Вашите лични данни.

За да упражните тези права, моля свържете се с Нас на посочените в тази Политика за

поверителност данни за контакт.

Сигурност на Вашите лични данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за Нас, но помнете, че нито един метод за

предаване през Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки

че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични

данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Връзки към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от

Нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази

трета страна. Ние Ви съветваме силно да прегледате Политиката за поверителност на всеки

сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за

поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Може да актуализираме Нашата Политика за поверителност от време на време. Ще Ви

уведомим за всякакви промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на

тази страница.

Ще Ви уведомим чрез имейл и/или чрез видимо известие на Нашата Услуга, преди

промяната да влезе в сила и ще актуализираме датата "Последна актуализация" в горната

част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви

промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са

публикувани на тази страница.

Свържете се с Нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с Нас:

По имейл: buzz@izivizi.marketing

Посещавайки тази страница на нашия уебсайт: https://www.izivizi.marketing/privacy-policy

По телефонен номер: +359 886392453

По поща: България, София, 1618, ул. Майстор Алексий Рилец 8