ТОВА Е МАРКЕТИНГ

ДОБРЕ ВИДИМ

ПОКАЖИТЕ СВОЯТА МАРКА

ТВОЯТА ИСТОРИЯ

КАЖЕТЕ

ЦЯЛИЯТ СВЯТ

ИМАШ

// Izivizi Agency - Elevate Your Brand

class Izivizi {
 constructor() {
  this.agencyName = "Izivizi";
  this.tagline = "Making Marketing & Visibility Easy";
  this.services = [
   "Creatives",
   "Websites",
   "Commercials",
   "Digital Marketing",
   "Social Media Management"
  ];
 }

 getServices() {
  return this.services.join(", ");
 }

 introduce() {
  return `
   Welcome to ${this.agencyName}! 
   We excel in: ${this.getServices()}.
   At ${this.agencyName}, ${this.tagline}.
  `;
 }

 static showcase() {
  const izivizi = new Izivizi();
  console.log(izivizi.introduce());
 }
}

// Ignite your brand with Izivizi
Izivizi.showcase();

izivizi is not a regular marketing agency.

we build seamless journeys through insightful creativity for sustainable brand growth.

we use edgy marketing methods alongside intelligent tools to analyze and boost brands' messages and presence. on a daily basis, we blend creativity and data to craft campaigns, website designs, and messages that enhance brand appearances and make them more vizible.

get vizible with izivizi.

// Izivizi Agency - Elevate Your Brand

class Izivizi {
 constructor() {
  this.agencyName = "Izivizi";
  this.tagline = "Making Marketing & Visibility Easy";
  this.services = [
   "Creatives",
   "Websites",
   "Commercials",
   "Digital Marketing",
   "Social Media Management"
  ];
 }

 getServices() {
  return this.services.join(", ");
 }

 introduce() {
  return `
   Welcome to ${this.agencyName}! 
   We excel in: ${this.getServices()}.
   At ${this.agencyName}, ${this.tagline}.
  `;
 }

 static showcase() {
  const izivizi = new Izivizi();
  console.log(izivizi.introduce());
 }
}

// Ignite your brand with Izivizi
Izivizi.showcase();

izivizi is not a regular marketing agency.

we build seamless journeys through insightful creativity for sustainable brand growth.

we use edgy marketing methods alongside intelligent tools to analyze and boost brands' messages and presence. on a daily basis, we blend creativity and data to craft campaigns, website designs, and messages that enhance brand appearances and make them more vizible.

get vizible with izivizi.

// Izivizi Agency - Elevate Your Brand

class Izivizi {

constructor() {

this.agencyName = "Izivizi";

this.tagline = "Making Marketing & Visibility Easy";

this.services = [

"Creatives",

"Websites",

"Commercials",

"Digital Marketing",

"Social Media Management"

];

}

getServices() {

return this.services.join(", ");

}

introduce() {

return `

Welcome to ${this.agencyName}!

We excel in: ${this.getServices()}.

At ${this.agencyName}, ${this.tagline}.

`;

}

static showcase() {

const izivizi = new Izivizi();

console.log(izivizi.introduce());

}

}

// Ignite your brand with Izivizi

Izivizi.showcase();


SPIN

IT UP

SPIN

IT UP

Проектирайте пътешествието

вашият клиент

желае

Маркетингът през 2024 г. не става с това кой вика по-силно. Това става за доставянето на това, което клиентите искат. Ние изграждаме сбити клиентски преживявания на всеки допир, като осигуряваме гладък път от момента, в който те чуят за вашия бранд до момента, в който искат да споделят любовта си към вашия продукт

Проектирайте пътешествието

вашият клиент

желае

Маркетингът през 2024 г. не става с това кой вика по-силно. Това става за доставянето на това, което клиентите искат. Ние изграждаме сбити клиентски преживявания на всеки допир, като осигуряваме гладък път от момента, в който те чуят за вашия бранд до момента, в който искат да споделят любовта си към вашия продукт

Проектирайте пътешествието

вашият клиент

искат

Маркетингът през 2024 г. не е за това кой вика по-силно. Той е за доставянето на това, което клиентите искат. Ние създаваме цялостни клиентски преживявания на всяка контактна точка, гарантирайки плавно пътуване от момента, в който чуят за вашия бранд, до момента, в който искат да споделят любовта си към вашия продукт

WITH YOU

AT

EVERY

BUSINESS STAGE

WITH YOU

AT

EVERY

BUSINESS STAGE

KNOW YOUR
MARKETING LEVEL

Превръщане

Смели Визии

в Иконични Марки

Превръщане

Смели Визии

в Иконични Марки

БРЕНДИРАНЕ

Социални

Медии

Реклами

дизайн

Анализи

Имейл

Маркетинг

Съдържание

Производство

БРЕНДИРАНЕ

Социални

Медии

Реклами

дизайн

Анализи

Имейл

Маркетинг

Съдържание

Производство

СЛЕДВАЙТЕ ГРУПАТА

ВЗЕМЕТЕ

МАРКЕТИНГ
ИНСАЙТОВЕ

ПОЛУЧЕТЕ

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

СТЪПКИ

СЛУШАЙТЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ

МАРКЕТИНГОВИ ТЕНДЕНЦИИ

СЛЕДВАЙТЕ ГРУПАТА

ВЗЕМЕТЕ

МАРКЕТИНГ
ИНСАЙТОВЕ

ПОЛУЧЕТЕ

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

СТЪПКИ

СЛУШАЙТЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ

МАРКЕТИНГОВИ ТЕНДЕНЦИИ

МАРКИТЕ СЪЩЕСТВУВАТ САМО, АКО СА ВИДЯНИ
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. IZIVIZI.
GET VIZIBLE EASY

MEDIUM

LINKEDIN