ENGLISH

ТОВА Е МАРКЕТИНГ

БЪДИ ЗАБЕЛЕЖИМ

ПОКАЖИБРАНДАСИ

ТВОЯТА ИСТОРИЯ

КАЖИ

НА СВЕТА

ПРЕДИЗВИКВАМ ТЕ


хей 👋🏽 аз съм Виктория. В izivizi креативността се подхранва със задълбочено проучване. Създаваме твоя бранд, който не може да остане незабелязан. Готови сме за предизвикателства във всичко маркетинг, дизайн и брандинг. Горе-долу не е нашето нещо. Ако и ти мислиш така, приготви се да престъпиш нормите и да изпъкнеш. Бъди забележим с izivizi.

КОЙ

ЗАЩО

КАКВО

хей 👋🏽 аз съм Виктория. В izivizi креативността се подхранва със задълбочено проучване. Създаваме твоя бранд, който не може да остане незабелязан. Готови сме за предизвикателства във всичко маркетинг, дизайн и брандинг. Горе-долу не е нашето нещо. Ако и ти мислиш така, приготви се да престъпиш нормите и да изпъкнеш. Бъди забележим с izivizi.

КОЙ

ЗАЩО

КАКВО

хей 👋🏽 аз съм Виктория. В izivizi креативността се подхранва със задълбочено проучване. Създаваме твоя бранд, който не може да остане незабелязан. Готови сме за предизвикателства във всичко маркетинг, дизайн и брандинг. Горе-долу не е нашето нещо. Ако и ти мислиш така, приготви се да престъпиш нормите и да изпъкнеш. Бъди забележим с izivizi.

КОЙ

ЗАЩО

КАКВО

// Izivizi Agency - Elevate Your Brand

class Izivizi {

constructor() {

this.agencyName = "Izivizi";

this.tagline = "Making Marketing & Visibility Easy";

this.services = [

"Creatives",

"Websites",

"Commercials",

"Digital Marketing",

"Social Media Management"

];

}

getServices() {

return this.services.join(", ");

}

introduce() {

return `

Welcome to ${this.agencyName}!

We excel in: ${this.getServices()}.

At ${this.agencyName}, ${this.tagline}.

`;

}

static showcase() {

const izivizi = new Izivizi();

console.log(izivizi.introduce());

}

}

// Ignite your brand with Izivizi

Izivizi.showcase();


ДЕЙСТВАЙ
ДЕЙСТВАЙ
ДЕЙСТВАЙ
ДЕЙСТВАЙ
ДЕЙСТВАЙ

>

ИМАШ СУПЕР ПРОДУКТ

СЪЗДАВАМЕ

ИЗЖИВЯВАНИЯ,

КОИТО

КЛИЕНТЪТ ТИ ЖЕЛАЕ

През 2024-та, маркетингът не се свежда до това кой крещи по-силно. Днес е важно да предоставиш на хората това, което те желаят. Изграждаме последователни изживявания във всяка допирна точка с клиентите. Това осигурява плавен преход от момента, в който чуят за бранда ти до момента, в който искат да споделят любовта си към твоя продукт.

С ТЕБ НА

ВСЕКИ ЕТАП

ОТ БИЗНЕСА

Трансформиране на смели визии в емблематични брандове

БРАНДИРАНЕ

>

ИМАШ СУПЕР ПРОДУКТ

СЪЗДАВАМЕ

ИЗЖИВЯВАНИЯ,

КОИТО

КЛИЕНТЪТ ТИ ЖЕЛАЕ

През 2024-та, маркетингът не се свежда до това кой крещи по-силно. Днес е важно да предоставиш на хората това, което те желаят. Изграждаме последователни изживявания във всяка допирна точка с клиентите. Това осигурява плавен преход от момента, в който чуят за бранда ти до момента, в който искат да споделят любовта си към твоя продукт.

СЪЗДАВАМЕ

ИЗЖИВЯВАНИЯ,

КОИТО

КЛИЕНТЪТ ТИ ЖЕЛАЕ

През 2024-та, маркетингът не се свежда до това кой крещи по-силно. Днес е важно да предоставиш на хората това, което те желаят. Изграждаме последователни изживявания във всяка допирна точка с клиентите. Това осигурява плавен преход от момента, в който чуят за бранда ти до момента, в който искат да споделят любовта си към твоя продукт.

СЪЗДАВАМЕ

ИЗЖИВЯВАНИЯ,

КОИТО

КЛИЕНТЪТ ТИ ЖЕЛАЕ

През 2024-та, маркетингът не се свежда до това кой крещи по-силно. Днес е важно да предоставиш на хората това, което те желаят. Изграждаме последователни изживявания във всяка допирна точка с клиентите. Това осигурява плавен преход от момента, в който чуят за бранда ти до момента, в който искат да споделят любовта си към твоя продукт.

С ТЕБ НА

ВСЕКИ

ЕТАП

ОТ

БИЗНЕСА

1

2

3

4

ИНИЦИИРАМ

Да бъдеш забелязан в началото може да се окаже трудно. В izivizi го правим лесно.

Ще поставим основите на солиден бранд и ще повишим неговата видимост, като извлечем максимални резултати от бюджета, с който разполагаш.

Партнираме си тясно с всеки бизнес, за да създадем уникална стратегия. Обикновено първоначалният фокус е върху следните ключови области:

брандинг • разработка на уебсайт • анализи • създаване на съдържание • социални медии • имейл маркетинг • локално SEO • реклама в Google

Позволи ни да се погрижим за видимостта ти, докато ти се фокусираш върху реализирането на своята визия. Нека обсъдим първите стъпки на бизнеса ти към успеха.

С ТЕБ НА

ВСЕКИ

ЕТАП

ОТ

БИЗНЕСА

ИНИЦИИРАМ

Да бъдеш забелязан в началото може да се окаже трудно. В izivizi го правим лесно.

Ще поставим основите на солиден бранд и ще повишим неговата видимост, като извлечем максимални резултати от бюджета, с който разполагаш.

Партнираме си тясно с всеки бизнес, за да създадем уникална стратегия. Обикновено първоначалният фокус е върху следните ключови области:

брандинг • разработка на уебсайт • анализи • създаване на съдържание • социални медии • имейл маркетинг • локално SEO • реклама в Google

Позволи ни да се погрижим за видимостта ти, докато ти се фокусираш върху реализирането на своята визия. Нека обсъдим първите стъпки на бизнеса ти към успеха.

1

2

3

4

Трансформиране

на смели визии

в емблематични брандове

VOILÀ

БРАНДИРАНЕ

СОЦИАЛНИ

МЕДИИ

РЕКЛАМА

УЕБСАЙТ

АНАЛИЗИ

ИМЕЙЛ

МАРКЕТИНГ

СЪЗДАВАНЕ НА

СЪДЪРЖАНИЕ

БРАНДИРАНЕ

СОЦИАЛНИ

МЕДИИ

РЕКЛАМА

УЕБСАЙТ

АНАЛИЗИ

ИМЕЙЛ

МАРКЕТИНГ

СЪЗДАВАНЕ

НА

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ ВИЗИОНЕРСКИЯ КРЪГ

ПРИЛОЖИМИ НАСОКИ

ЗА РАСТЕЖ НА БИЗНЕСА

АКТУАЛНИ

МАРКЕТИНГОВИ

ТЕНДЕНЦИИ

ТЪЛКУВАНЕ

НА КЛИЕНТСКОТО

ПОВЕДЕНИЕ

ПРИСЪЕДИНИ

СЕ КЪМ

ВИЗИОНЕРСКИЯ

КРЪГ

ПРИЛОЖИМИ

НАСОКИ

ЗА РАСТЕЖ

НА БИЗНЕСА

АКТУАЛНИ

МАРКЕТИНГОВИ

ТЕНДЕНЦИИ

ТЪЛКУВАНЕ

НА

КЛИЕНТСКОТО

ПОВЕДЕНИЕ

ПРИСЪЕДИНИ

СЕ КЪМ

ВИЗИОНЕРСКИЯ

КРЪГ

ПРИЛОЖИМИ

НАСОКИ

ЗА РАСТЕЖ

НА БИЗНЕСА

АКТУАЛНИ

МАРКЕТИНГОВИ

ТЕНДЕНЦИИ

ТЪЛКУВАНЕ

НА

КЛИЕНТСКОТО

ПОВЕДЕНИЕ

ИМАШ СУПЕР ПРОДУКТ//НО НА НЕГОВО НИВО ЛИ Е МАРКЕТИНГЪТ ТИ?//ОЦЕНИ МАРКЕТИНГА СИ//ИМАШ СУПЕР ПРОДУКТ//НО НА НЕГОВО НИВО ЛИ Е МАРКЕТИНГЪТ ТИ?//ОЦЕНИ МАРКЕТИНГА СИ//

тествай

ДЕСТВАЙ
ДЕСТВАЙ
БРАНДЪТ СЪЩЕСТВУВА САМО АКО Е ВИДЯН
БРАНДЪТ СЪЩЕСТВУВА САМО АКО Е ВИДЯН
ДА БЪДЕШ ЗАБЕЛЕЖИМ Е ЛЕСНО
ДА БЪДЕШ ЗАБЕЛЕЖИМ Е ЛЕСНО
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ *izivizi*
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ *izivizi*

ПРЕДИЗВИКВАМ

ТЕ

КАЖИ НА СВЕТА

ТВОЯТА ИСТОРИЯ

ПОКАЖИ

БРАНДА СИ

БЪДИ

ЗАБЕЛЕЖИМ

ТОВА Е

МАРКЕТИНГ

КАЖИ

ТВОЯТА ИСТОРИЯ

ПОКАЖИ

БРАНДА СИ

БЪДИ

ЗАБЕЛЕЖИМ